2007-09-07

TVB 無綫電視《'85青少年節》主題曲

張國榮、譚詠麟、梅艷芳、羅文、陳百強、梁朝偉、劉德華...基本上唔需要再數落去,除O左阿Sam,全部齊腳!

見到劉青雲、任達華,好開心,你o地都唻玩玩Video Hunt。

在呢個乜都可以懷舊,乜都有得重新擁有的數碼年代,呢條片顯得彌足珍貴:我肯定呢首誇唱片公司合作的主題曲未曾出版過,黑膠復刻版都唔會搵到,方為真經典!

同埋,原來以前無線咁重視兒童節目,唔係益自己人唱隻兒歌就算。

沒有留言: